^Back To Top
Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

บาทหลวงจินตศักดิ์  ยุชัยสิทธิกุล
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 

ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์
อธิการิณี/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

 

 

Login Form

สำหรับครู

  ประชาสัมพันธ์

  กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

   

  กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 และกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยมีท่านบาทหลวงยอแซฟ จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล เป็นประธานฝ่ายศาสนพิธี และ ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ เป็นประธานฝ่ายพิธีการ ทั้งนี้ในวันเดียวกัน ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้รักษาความสะอาดในสถานที่ต่างๆด้วย

   

  ภาพ, ข่าว  :  อนุรักษ์

  ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก

  Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.